young board

Jong Volk richtte pas haar Young Board op, een plek waar je als jongere je stem kan laten horen over allerlei topics die een link hebben met Brugge. Young Board verzamelt interessante input over allerlei thema's, bezorgdheden, ideeën en stapt daarmee naar de juiste organisaties en het bestuur. Op die manier geeft Young Board signalen over wat leeft bij jongeren in Brugge, maar de klankbordgroep werkt ook in de omgekeerde richting: vragen van buitenaf kunnen afgetoetst worden bij een diverse groep jong volk.

De eerste samenkomst ging door op 21 maart, maar er staan er nog een hele reeks gepland en je kan aansluiten wanneer je wil! Wat dat precies inhoudt, die Young Board, dat vertelt Luka van Jong Volk je graag.


Van waar kwam het idee om een Young Board op te starten?

”Met de oprichting van Young Board willen we eigenlijk een nieuwe manier creëren om jongeren in Brugge een stem te geven. Sowieso is dat al de missie van Jong Volk - jongeren een stem geven en hun verhalen vertellen - maar in de dagdagelijkse werking van Jong Volk doen we dat via contentcreatie en storytelling. Foto, video, interviews, illustraties, … dat zijn de manieren waarop we verhalen zichtbaar maken en delen via onze socialmediakanalen.

Met Young Board werken we puur achter de schermen en focussen we ons op thema’s en topics waar een grote groep jongeren mee bezig is. Het idee is ontstaan doordat wij vanuit Jong Volk heel vaak belangrijke signalen opvangen van jongeren waar we mee samenwerken. Als we merken dat er bepaalde verzuchtingen of nieuwe ideeën zijn dan proberen we die te communiceren met de organisaties waarvan wij denken dat ze daar iets mee kunnen doen. Jong Volk heeft dus een soort brugfunctie die we altijd met veel zorg proberen te vervullen. Young Board is daar een soort ‘officialisering’ van: de signalen die we via Young Board verzamelen, worden door ons aan de juiste organisaties en het bestuur doorgegeven. En anderzijds willen we die samenkomst ook benutten om vragen van ‘bovenaf' te toetsen bij een brede groep jongeren. Er is dus eigenlijk vanuit 3 kanten vraag naar iets zoals een Young Board: vanuit jongeren zelf, vanuit jongerenorganisaties en vanuit het bestuur.”

Hoe gaat zon Young Board in zijn werk?

“Praktisch? Een samenkomst van Young Board vindt plaats in Burg 4 en duurt zo’n 2 uur. Het ene uur bespreken we signalen die vanuit de Young Board komen, het andere uur gaat naar een topic of vraag van het bestuur of een partnerorganisatie. Om een concreet voorbeeld te geven: we merken dat veel jongeren ontmoedigd zijn om zelf iets te organiseren in Brugge omdat er veel - voor hen vaak ingewikkelde - stappen te zetten zijn. Tijdens zo’n Young Board kunnen we concrete input verzamelen over wat ‘iets organiseren’ gemakkelijker zou maken en dan gaan we met die input naar betrokken organisaties.

Iedereen die zich ‘jong volk’ voelt en zijn stem wil laten horen over Brugge als jongerenstad is trouwens welkom. Dat is de enige vereiste om deel te nemen. We hopen een zo divers mogelijke groep samen te brengen. We denken vanuit communities (studenten, ondernemers, creatieven, skaters, …), maar ook vanuit thema’s (duurzaamheid, inclusie, armoede, …).

Disclaimer: We weten dat we nooit een groep zullen samenstellen die volledig representatief is voor ‘alle jongeren in Brugge’, maar we proberen toch zo’n divers mogelijk bende bijeen te brengen!”

Wat is het verschil met de Jeugdraad?

“Het grootste verschil is dat de Jeugdraad een wettelijk verplicht adviesorgaan is en Young Board niet. Daarnaast staan we er ook op dat er bij Young Board geen vast engagement hoeft te zijn. Je komt wanneer je wilt, engageert je voor zoveel samenkomsten als je wilt. Je kan ook altijd andere geïnteresseerden meebrengen, bijvoorbeeld als het over een specifiek topic gaat. De drempel moet dus zo laag mogelijk blijven, want we willen graag dat iedereen zich veilig voelt tijdens zo’n Young Board om open te kunnen spreken.”

Wat moeten mensen zeker nog weten over Young Board?

“De volgende samenkomst gaat door op 30 april om 19u in Burg 4. Wil je er graag bij zijn of heb je vragen, dan mag je altijd een berichtje sturen naar luka@jongvolk.be. Eens afkomen en dan toch beslissen dat het niets voor jou is, helemaal ok! En misschien een geruststelling: de thema’s die we bespreken zijn misschien serieus, maar de sfeer is los en gezellig (lacht). We voorzien voor je aanwezigheid ook een vrijwilligersvergoeding van 30 euro, al geloven we dat dat niet de grootste motivatie zal zijn.”

Foto's: Jordy Martelé.
Uit BLVRD Magazine editie #39.

Uw browser wordt niet ondersteund, schakel over naar een andere voor een optimale ervaring.