Culture Crossing

De kersverse voornemens vliegen vaak de deur uit bij de start van elk nieuw jaar. Na twee turbulente jaren de typische ‘deze wordt écht beter’ te aanhoren, schakelen we in 2022 over naar andere cruciale voornemens: meer diversiteit en exclusiviteit binnen onze culturele stad. DO vzw stelt in samenwerking met storytelling bureau Chase een gloednieuw jaarproject voor: Culture Crossing, gesteund door de Vlaamse Overheid. Ze slaan de handen in elkaar om maandelijks bruisende evenementen te organiseren rond verschillende maatschappelijke thema’s. Ze leggen de focus op de brede toegankelijkheid en willen door middel van diverse debatten en talks, gevolgd door muzikale of poëtische optredens, het woord geven aan, nu eens echt, iedereen.

Kim Note culturecrossing2022 01 21 highres 9

Culture Crossing kreeg zijn eerste vorm tijdens het Bomboclat festival in 2019. Toen werd een café opgericht, tijdens het festival, met de bedoeling een kruisbestuiving voort te brengen tussen de verschillende culturen die er aanwezig waren. Corona hit, maar het idee om betekenisvol te blijven in Brugge, bleef spelen.

Pamela is sinds september 2021 werkzaam bij DO vzw en ging samen met Wannes, ook van DO vzw, in zee om het format op poten te zetten.

Hoe kan Culture Crossing door jullie het best omschreven worden?

Wannes: “DO vzw kreeg meerdere vragen van verschillende cultuurhuizen in Brugge over hoe wij met Bomboclat, bijvoorbeeld, zo’n groot en divers publiek aantrokken. Zo zijn wij beginnen nadenken over hoe we onze doelgroep konden koppelen aan deze instellingen. Bijvoorbeeld in de bib, de musea, het concertgebouw… Op die manier creëren we een kans om die diversiteit, die inclusieve aanpak en die verjonging mee te nemen naar belangrijke ontmoetingsplaatsen in Brugge. Het is een project dat gesteund wordt door de Vlaamse Overheid, dus het is een bovenlokaal cultuurproject. Na corona moesten we creatief nadenken om onze relevantie niet te verliezen binnen onze stad en zo kwam het idee van Culture Crossing tot stand.”

Wat voor evenementen organiseren jullie allemaal in het komende jaar?

Pamela: “We hebben nu acht events gepland. Ze hebben allemaal ongeveer het standaard format van het (re)creatieve gedeelte, maar zijn wel telkens anders. We trekken voortdurend naar andere cultuurhuizen en proberen daarom ons format naargelang aan te passen. Elke maand vind je ons op een andere locatie. Sinds 21 januari zitten we bijvoorbeeld met ons project in het Arentshuis van Musea Brugge. Daar ligt de focus op de aanwezige expo over verschillende Congolese artiesten. Laten we het hebben over storytelling, de representatie en de verschillende blinde vlekken in cultuurhuizen. Omdat het een publiekloos event is, hebben we ons gefocust op de livestream van het gesprek. Er zal deze keer geen bijkomend optreden zijn, wat normaal wel de bedoeling is.”

“Daarna hebben we een volgende editie die doorgaat in de Snuffel. Zij hebben een concertzaal, dus er zal effectief een concert zijn na het debat. Het event in de Snuffel is gecentreerd rond ‘safe spaces’. Het leek ons de ideale plaats, omdat het een hostel is en een plek waar veel mensen welkom zijn.”

“In maart trekken we naar het cultuurcentrum. Daarbij denken we, het cultuurcentrum: veel muziek en cultuur staan er centraal, laten we het hebben over de muziekwereld en hun terminologie. Zoals urban, tropical… Over de termen in onze muziek en de impact ze hebben op niet-witte artiesten. Daar gaan we weer in debat, gevolgd door een showcaseconcert van twee verschillende artiesten die niet vallen onder die ‘urban muziek’.”

“Zo hebben we elke maand verscheidene events gepland. De programmatie is te vinden op onze sociale media. Met Culture Crossing houden we er rekening mee dat we zowel het publiek een informatieve avond kunnen bezorgen, alsook de cultuurhuizen proberen te stimuleren om besproken zaken toe te passen op hun werking. Corona zorgt ervoor dat we telkens plannen A, B en C moeten voorzien, maar gelukkig werken we samen met verschillende instanties die ons helpen met een YouTube-kanaal en livestreammaterialen.”

Kim Note culturecrossing2022 01 21 highres 1

Waarom denken jullie dat dit soort evenementen nodig zijn in Brugge?

Pamela: “Wij denken dat er in Brugge heel wat potentieel zit. Veel mensen, veel diverse achtergronden. Het is niet enkel migratieachtergrond, maar ook seksualiteit, religie… Ik kom van Gent en mijn eerste indruk die ik had van Brugge was een gewone, doorsnee, oude witte stad. Eigenlijk het beeld dat ik had van Gent, maar dan ouder en witter. Ik denk dat heel wat mensen dat idee hebben van Brugge en dat het een imago is geworden naar de buitenwereld toe. Met Culture Crossing proberen we iedereen aan te tonen dat ook dit Brugge is. Alle mensen die we proberen aan te trekken, zijn al van Brugge, maar komen niet vaak buiten of worden niet vaak op de voorgrond geplaatst. Onze stad kan in onze ogen ook super fun, bruisend en divers zijn.”

Hoe zien jullie het project groeien na dit jaar?

Wannes: “Culture Crossing focust zich in 2022 op Brugge. Dat is onze vertrouwde zone. Het is de bedoeling dat we jaar één afsluiten in september met een feestelijk moment. Het wordt een terugblik naar het voorbije jaar en hopelijk hebben we tegen dan de kennis opgedaan om het mee te nemen buiten Brugge.”

Pamela: “We stellen ons de vragen: heeft het gewerkt in onze stad? Zo ja, hoe passen we het aan om het te doen werken in andere steden? Niet enkel grootsteden, ook gewoon naar Oostende bijvoorbeeld. Dat moeten we nog zien en hangt allemaal af van de evolutie van Culture Crossing in het komende jaar.”

Wannes: “Het is de bedoeling dat als we buiten Brugge trekken, we ook hier actief blijven. Los van het doel om cultuurhuizen en hun programma van doelgroep te verjongen en te diversifiëren, is er zeker ook het doel om een inspirerende impuls te geven aan de stad. We merken dat er binnen heel wat cultuurhuizen veel interesse is in die oplossing naar hoe meer te diversifiëren en toegankelijker te maken, maar ze hebben er de tools niet voor. We krijgen ook vaak vragen zoals: 'We organiseren een concert van een Marokkaanse band, maar het zijn weer blanke Bruggelingen die erop afstappen, hoe komt dat?'. Los van wat wij hier doen, is het belangrijk dat hun organisatie ook inclusiever gaat denken en zelf contacten legt met doelgroepen en gemeenschappen. Je mag zo open en divers denken als je wilt, als je geen connectie vindt, zal het niet werken. Er moet een vertrouwensband gekweekt worden.”

Wat hoop je te bereiken bij de diverse doelgroepen?

Pamela: “Ik denk dat het heel belangrijk is dat wij aan jonge Bruggelingen kunnen aantonen dat zo’n events meer en meer gebeuren in Brugge. Hopelijk gaan ze zo de associatie maken met de ruimte waarin het georganiseerd wordt. Zo denken ze misschien sneller dat de deur ook voor hen altijd openstaat. Als cultuurhuizen vragen aan ons waarom ze geen divers publiek over de vloer krijgen, is dat misschien omdat ze zich nooit welkom hebben gevoeld. Daarom vinden we het belangrijk om de jeugd aan te trekken. Ze vluchten soms weg uit Brugge, omdat ze het gevoel hebben dat de stad nog niet klaar is voor hun carrièrekansen. Met Culture Crossing hopen we te laten zien dat cultuurhuizen en instellingen wel degelijk 100% klaar staan om die verschillende stemmen te verwelkomen, zodat de doorstroom blijft in onze stad."

Tekst: Eva Vandendriessche, Beeld: Kim Note
Uit BLVRD Magazine editie #26

Uw browser wordt niet ondersteund, schakel over naar een andere voor een optimale ervaring.