TEJO BRUGGE

Nood aan een luisterend oor, een stevig gesprek? Zie je het even niet meer zitten? Dan kan je bij TEJO terecht. TEJO is een organisatie in Vlaanderen die laagdrempelige, therapeutische hulpverlening biedt aan jongeren tussen 10 en 20 jaar, kortdurend, onmiddellijk, anoniem en gratis.


TEJO biedt hierbij een maatschappelijk alternatief voor de toegenomen vraag van jongeren met psychische problemen. De dienstverlening gebeurt door professionele therapeuten op vrijwillige basis. Het eerste Tejo-huis werd In 2010 in Antwerpen door een jeugdadvocate opgericht. Zij deed dat vanuit de actuele nood aan hulp aanvullend aan de reguliere hulpverlening om het probleem van de wachtlijsten voor een deel op te lossen. Ondertussen zijn er in Vlaanderen reeds veertien Tejo-huizen, waaronder sinds maart 2016 het Tejo-huis in de Stationslaan 14 in Brugge.

#SAMEN8000

Paul Lievens is een van de verantwoordelijken voor Tejo-Brugge en hij legt de werking uit:

Wij werken hier met 35 vrijwilligers onder wie twaalf gediplomeerde therapeuten en tien onthaalmedewerkers. Daarnaast hebben wij ook mensen voor technische ondersteuning en de leden van het bestuur en de Algemene Vergadering . In 2016, ons eerste jaar, konden wij 80 jongeren bijstaan. Dit jaar gaan we naar 130. Waar het in het begin vooral om de oudere kinderen ging, zien we meer en meer jongere kinderen van 10, 11 en 12 jaar die met moeilijkheden bij ons komen. Werken met vrijwilligers is een bewuste keuze. Onze professionele therapeuten worden hier niet belast met administratieve taken. Daardoor kunnen zij zich volledig toeleggen op hun kerntaak. Iedereen doet het met volle inzet en ziet het als een win-winsituatie. Jonge therapeuten doen ervaring op en oudere kunnen ze delen.”

Linkedin sales navigator W3 Jl3j R Ep DY unsplash

TEJO helpt jongeren met psychische problemen. Therapeute Martine Cathenis is er al sinds de start in 2016 bij:
Jongeren komen omdat ze het moeilijk hebben. De oorzaken zijn velerlei: depressieve gevoelens, pesten, faalangst, seksuele intimidatie, liefdesverdriet, vechtscheiding ouders, samengesteld gezin, rolpatronen in de familie ... De complexiteit van de problemen wordt steeds groter. Zoals Paul zegt, merken we een stijging van het aantal jongeren. De coronacrisis speelt hier zeker mee. Jongeren zijn hun vaste structuur kwijt, ze missen hun sociale leven, ze kunnen niet meer ventileren op school. We zoeken dan samen hoe er opnieuw wat structuur opgebouwd kan worden. Dit doen we door te luisteren, te kijken wat er beschikbaar is, door te bevestigen en aan te moedigen.”

Om geholpen te worden moeten jongeren natuurlijk eerst de weg vinden naar TEJO.
Leerlingenbegeleiders en zorgcoördinatoren in de scholen zijn een belangrijk doorverwijskanaal. Jongeren kunnen gestuurd worden door de huisdokter of ze leren ons kennen via vrienden. Initiatieven zoals De Warmste Week maken ons bekend waardoor er ook op eigen initiatief komen. Het feit dat het anoniem en gratis is, maakt het laagdrempelig om naar ons te komen.”

De hulp die TEJO biedt is kortdurend. In normale omstandigheden gaat het over tien sessies. Martine geeft meer duiding: ”Wij zijn eerstelijnhulp. Als onze ondersteuning onvoldoende blijkt, verwijzen we door naar de tweede lijn waar ze verder geholpen kunnen worden. Als partner in het landschap van de geestelijke gezondheidszorg kennen wij de weg.”

Foto: LinkedIn Sales Navigator.

Bekijk hier de website van Tejo voor meer informatie.

TEJOBRUGGE logo

Uw browser wordt niet ondersteund, schakel over naar een andere voor een optimale ervaring.